Nederlands Duits Engels

Rogge maaien 2016

Rogge maaien 2016

Rogge maaien: een jaarlijks terugkerende traditie van de Oldtimercub Tilligte. Waar gewoonlijk de rogge met de hand werd gemaaid tijdens de Internationale Oldtimerdagen Tilligte in augustus, vond de traditie in 2016 al op vrijdag 22 juli plaats. Tijdens het Twents Oldtimer Festival kan de rogge namelijk niet meer geoogst worden. Kortom: het moest van het land.

 

Nadat op de medewerkersvergadering van de Oldtimerclub besloten werd om op donderdag 21 juli, 18.00 uur te verzamelen, gooide het weer roet in het eten. Vanwege de hevige regenval kon de mooie traditie niet doorgaan.


Door medewerker Gerard Wassink werd het weer echter goed in de gaten gehouden. Zodoende werd er op vrijdagmiddag 16.00 uur besloten dat die middag rond 17.30 uur alsnog werd gemaaid. Locatie was het roggeveld achter de boerderij van de familie Broekhuis aan de Dusinksweg te Agelo.

 

Op genoemde tijdstip was de maaiploeg aanwezig, een groep van ongeveer vijftien. De fanatieke maaiers Theo Groeneveld, Jan Busscher, Bennie Veldhuis, Frans Kienhuis en Gerard Wassink beheersen allen het traditionele maaien met de hand en een zicht, dat het midden houdt tussen een zeis en een sikkel. Zij maakten een begin op een deel van het land. Jan Olde Dubbelink klaarde vervolgens het karwei met een maaidorser, getrokken door - uiteraard - een oldtimertrekker.


Met vereende krachten werd de rogge gemaaid, gebonden in schoven en aan 'hokken' gezet om verder te drogen. In de komende week zal de rogge opgeladen en gestald worden, tot het dorsen tijdens het Twents Oldtimer Festival op 3 en 4 september in Tilligte.

 

Handwerk is hard werken, dus dit alles kon natuurlijk niet zonder een goede verzorging van de inwendige mens. Onze pannenkoekendames - ook aanwezig op het Twents Oldtimer Festival, waar ze de lekkerste pannenkoeken van Twente bakken - verzorgden de maaiers met koffie, krentewegge en roggebrood met kaas.

 

 
Meer nieuws