Nederlands Duits

Lever je ingekleurde tekening in op de Oldtimerdagen, dan ligt er een verrassing voor je klaar! Je kunt je kleurplaat inleveren bij de stand van de Oldtimerclub op het terrein.