Nederlands Duits

Gebruik

 

U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:

  • handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
  • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
  • handelen in strijd met enige rechten van derden;
  • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
  • virussen of andere technologie verspreiden die deze Marktplaats of de belangen of het eigendom van gebruikers van deze Marktplaats kunnen schaden;
  • de infrastructuur van deze Marktplaats onredelijk belasten of de goede werking van deze Marktplaats verstoren;
  • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
  • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
  • maatregelen om de toegang tot deze Marktplaats te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Misbruik

 

Voor het melden van problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u contact op te nemen met de Oldtimerclub Tilligte; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site goed blijft werken. Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van deze Marktplaats te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van deze Marktplaats te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van deze Marktplaats door gebruikers.


Materiaal

 

Deze Marktplaats bevat gegevens van u en van andere gebruikers. Door het plaatsen van materiaal op deze Marktplaats geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Marktplaats. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Oldtimerclub Tilligte; wij zullen de kwestie dan onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

 
Aansprakelijkheid

 

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op deze Marktplaats afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van deze Marktplaats. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

Persoonlijke gegevens

 

Door gebruik te maken van deze Marktplaats gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op onze servers.

 

Algemeen

 

Deze voorwaarden vermeld op deze Marktplaats vormen de hele overeenkomst tussen de Oldtimerclub Tilligte en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met de Oldtimerclub Tilligte via het contactformulier.